Pinb

Pinb Is Not a Blog

Dic

9

Jaumet i les seves coses.

By Tutty

Jaimito y sus cosas.

Gràcies a la Generalitat i els seus cursos de català online ja sé parlar chapurréar una miqueta de català.
Encara que la major part del meu aprenentatge l’hi dec a els hi dec al Jaume, i al Ryu amb qui practico i em corregeixen els meves meus errors faltes.

Gracias a la Generalitat y sus cursos de catalán online ya se chapurrear un poquito de catalán.
Sin embargo la mayor parte de mi aprendizaje se la debo a Jaume y a Ryu, con quienes practico y me corrigen mis errores.

Com això no resultava un post massa interessant incloc aquesta foto:

Como con esto no me daba para un post demasiado interesante, incluyo esta foto:

jaume2

2 Responses so far

“les meves faltes” ;)

Ains… corregí el posesivo y no el artículo.
Merci!

Leave a comment